ห้องพัก VIP

ห้องพัก

บรรยากาศโดยรอบ

 

บริการ การดูแลของเรา

– ผู้สูงอายุพอช่วยเหลือตนเองได้
– ผู้สูงอายุมีภาวะ อัลไซเมอร์, สมองเสื่อม
– ผู้ป่วยอัมพฤกษ์, อัมพาต, กล้ามเนื้ออ่อนแรง
– ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด
– ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
– ผู้ป่วยที่ต้องให้การดูแลใกล้ชิด
เช่น ให้อาหารทางสายยาง, ดูดเสมหะ, มีแผลกดทับ, ใส่สายสวนปัสสาวะ

 

รายละเอียดต่างๆ

  1. รับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้ หรือต้องการความช่วยเหลือ
  2. กลุ่มผู้สูงอายุโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม
  3. ไม่มีโรคติดต่อ หรือ ไม่มีอาการทางจิตเวช
  4. ไม่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเป็นโรคระยะสุดท้าย
  5. มีสัญญาณชีพคงที่
  6. ไม่ต้องการการดูแลและการตรวจวินิจฉัยแบบพิเศษ เช่น การให้ยาทางหลอดเลือดดำ การให้น้ำเกลือ ทางหลอดเลือดดำ การให้ออกซิเจน การใช้เครื่องช่วยหายใจ
  7. ไม่ต้องการการพยาบาลแบบพิเศษ เช่น การติดตามสัญญาณชีพบ่อย การให้ยาที่ต้องติดตามอาการ การดูดเสมหะบ่อยๆ
  8. กรณีเพิ่งย้ายจากหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล ต้องให้แพทย์รับทราบและอนุญาต โดยต้องมีประวัติและรายละเอียดการรักษามาด้วย
  1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เข้ารับบริการ
  2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบ
 

1. โรงพยาบาลธนบุรี 2 ระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 9 นาที
2. โรงพยาบาลเจ้าพระยา ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
3. โรงพยาบาลธนบุรี 1 ระยะทาง 9 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 16 นาที
4. โรงพยาบาลศิริราช ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 18 นาที

– ให้บริการดูแลโดย ทีมพยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
– สถานดูแล ก่อสร้างใหม่ ออกแบบเพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง
– ห้องพัก ระบายอากาศ โปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก ลดภาวะติดเชื้อของผู้ป่วย
– บริการอาหารที่ถูกหลักสุขภาพโภชนาการของผู้สูงวัย ทำสดใหม่ และ งดเค็ม ลดหวาน ลดมัน เพื่อสุขภาพของผู้สูงวัยโดยเฉพาะ