เป้าหมายและความตั้งใจ


รักษ์กายา จัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ดีขึ้นและได้รับการดูแลอย่างถูกต้องตามหลักทางการแพทย์ เรามุ่งเน้นถึงการดูแลอย่างใกล้ชิด ใส่ใจ ห่วงใย และฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ ดุจดั่งเครือญาติและสร้างความสุขให้กับผู้สูงวัยในช่วงบั้นปลายชีวิต

 

 

รักษ์กายา เฮลท์แคร์โฮม
(ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ)

เราให้บริการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ทั้งที่ช่วยตนเองได้และช่วยเหลือตนเองได้น้อย เช่น โรคเลือดสมองตีบ โรคพาร์กินสัน ผู้สูงอายุที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่ต้องการทำกายภาพบำบัด โดยมีแพทย์ พยาบาลวิชาชีพผู้ที่มีประสบการณ์ความชำนาญ คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

 

 

รักษ์กายา เฮลท์แคร์โฮม 

เป็นสถานที่ ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ เหมาะสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และต้องการการดูแลทางการพยาบาลในระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง เช่น  ผู้ป่วยอัมพาต ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ผู้ป่วยสมองเสื่อม มีแผลกดทับ ผู้ป่วยโรคไต ผู้ป่วยโรคเส้นเลือดสมอง เป็นต้น

 

 

สถานที่และบริการ 

อาคาร 1 ชั้น  แบ่งโซนห้องพิเศษ 2 เตียง  ห้องพิเศษ 6 เตียง และห้องรวม 8 เตียง ให้ให้การบริการที่ดีและรวดเร็ว สถานที่ของเราไม่แออัด โปร่ง โล่ง สบาย มีบริเวณด้านนอก สนามหญ้า สวนนั่งเล่นและออกกำลังกาย ภายในมีห้องอาหาร  และภายในห้องพัก มีอากาศถ่ายเท ได้เป็นอย่างดี  โดยการให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพตลอด 24 ชม. มีนักกายภาพบำบัดเข้ามาฟื้นฟูอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และแพทย์ตรวจเยี่ยม อาทิตย์ละ 2 ครั้ง เช่นกัน มีการวางแผนและติดตามการดูแลเฉพาะรายบุคคลอย่างใกล้ชิด